?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 600型家庭造纸机_造纸备__沛_造纸讑֤|?/title> <meta name="Keywords" content="600型家庭造纸机,家庭造纸? /> <meta name="Description" content="造纸机系一机多用,可生产卫生纸、文化纸、火烧纸、包装纸、鞭炮纸、瓦楞原U等。可利用当地资源变废为宝Q如废纸、麦草、稻草、木材、竹子、甘蔗渣、棉花杆{及含纤l丰富的植物Q均可作为本机造纸原料? /> <script>var webroot="/";</script> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <link href="/theme/2018/css/jxwcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2018/js/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2018/js/jqthumb.min.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2018/js/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2018/css/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="header"> <div class="head"> <div class="head1"> <span class="fl">造纸机械|—创造商业新领地Q投资少Q高回报Q携手ƈq,共创辉煌Q?/span> <div class="rsy"><form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <label> <input name="key" type="text" class="input" id="keyword2" value="Search"onblur="if (value ==''){value='Search'}" onfocus="if (value =='Search'){value =''}" /> </label> <label> <input type="submit" class="btn" id="button" value=" " /> </label> </form> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="head2"> <div class="wrap"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/theme/2018/images/logo.jpg" /></a></div> <div class="headr"> <div class="headr1"> <a href="/sitemaps/sitemaps_1.xml">|站地图</a> | <a href="/plug/book.asp">在线客服</a> | <span>18638132051</span></div> <div class="nav"> <ul> <li style="background-image:none;"><a href="/" title="造纸备网">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a href="/anli/" title="案例中心">案例中心</a></li> <li><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> <div class="c"></div> </div></div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="nyban"><img src="/theme/2018/images/sjnyban.jpg" /></div> <div class="clear"></div> <!--/Header--> <div class="wrap"> <div class="dqwz">当前位置Q?a href='/'>造纸机械|?/a> > <a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a> > <a href="/product/zz/" title="造纸?>造纸?/a>>600型家庭造纸?> 正文</div> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201812/2018121446786933.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="600型家庭造纸? ><img src="/upfile/201812/2018121446786933.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="600型家庭造纸? title="600型家庭造纸? /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201812/2018121446786933.jpg',largeimage: '/upfile/201812/2018121446786933.jpg'}"><img src="/upfile/201812/2018121446786933.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> <div class="nyr"><h1 class="prodTitle">600型家庭造纸?/h1> <p> </p> 造纸机系一机多用,可生产卫生纸、文化纸、火烧纸、包装纸、鞭炮纸、瓦楞原U等。可利用当地资源变废为宝Q如废纸、麦草、稻草、木材、竹子、甘蔗渣、棉花杆{及含纤l丰富的植物Q均可作为本机造纸原料? <div class="c"></div> <div class="dh">全国销售热U:<b>18638132051</b></div> <ul class="zx"> <div class="c"></div></ul> </div> </div> </div> <div class="sjcpdt"> 600型家庭造纸?br/> <img src="/upfile/201812/2018121446786933.jpg" border="0" /> <br/> </div> <div class="cp_body"> <div class="cp_name one-box"> <ul class="cp_erNav"> <li class="cp_on"><a href="#c2" title="产品介绍">产品介绍</a></li> <li><a href="#c6" title="技术参?>技术参?/a></li> <li><a href="#c3" title="相关产品">相关产品</a></li> <li><a href="#c4" title="相关资讯">相关资讯</a></li> </ul> </div> <div class="topc"> <div class="cp_txt two-box" id="c2"> <div class="txt_name">产品介绍</div> <p>   造纸机系一机多用,可生产卫生纸、文化纸、火烧纸、包装纸、鞭炮纸、瓦楞原U等。可利用当地资源变废为宝Q如废纸、麦草、稻草、木材、竹子、甘蔗渣、棉花杆{及含纤l丰富的植物Q均可作为本机造纸原料?/p><p style="text-align: center;"><img src="/upfile/201812/2018121446786933.jpg"/></p><p><strong><span style="COLOR: #ff0000">造纸机分烧和气~怸U机型?br/></span></strong>汽造纸备主要由锅炉l烘~怼送蒸汽从而达到烘q效果,特点是通过气压表调节,E_性好、操作简单?br/>烧造纸备主要由燃料直接加热烘辑ֈ烘干效果Q特Ҏ不用投资锅炉Q投资少、成本低Q工艺简单?br/>燃料用煤뀁木炭、焦炭均可,整个pȝ机械化管理、结构紧凑、运行可靠,循环用水Q?排放Q经沉淀发酵处理后的废水全部或部分回用?br/><span style="COLOR: #ff0000"><strong>造纸用料工艺的四U方?br/></strong></span>    1.用印刷厂的边角余料、白U边、木、棉、草生产卫生纸、餐巄、书本纸、学生用U可直接造纸Q工艺简单?br/>    2.用废旧书本、报U怽卫生U、餐巄、白板纸、学生用UR用脱墨机、漂z增白工艺,投资要比1增大炏V场地增大点、根据机型确定?br/>    3.用竹子、竹、粉、打等工艺做烧U、土U、工艺简单?br/>    4.用废U盒、纸做qU、烧U、土U、包装纸、黄板纸、瓦楞纸?br/>    5.大型制浆的厂跑昌地漏废浆Q经回收处理后用?/p><p style="text-align: center;"><img src="/upfile/201812/2018121448146801.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"/>  </p><p>  <span style="COLOR: #ff0000"><strong>加热烘干消毒的四U方?br/></strong></span>    1.用电传递烘qԌ适合600型?87型纸机?br/>    2.燃a燃气锅炉产生蒸汽烘干Q环?倡导Q投资大?br/>    3.用焦x煤直接蒸qԌUC烧Q,适合600型?87型纸机,产量?br/>    4.Ҏ是用燃煤锅炉产生蒸汽加热烘干Q节U能源,烘干均匀Q提高量,质量和速度?br/>    以上四种Ҏ本地条g自行军_?/p> </div> <div class="cp_txt six-box" id="c6"> <div class="txt_name">技术参?/div> <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%"><tbody><tr class="firstRow"><td height="22" width="70"><div align="center">动力</div></td><td width="70"><div align="center">1.5kw</div></td><td width="70"><div align="center">日?/div></td><td width="70"><div align="center">1-1.5?/div></td></tr><tr><td height="22"><div align="center">甉|</div></td><td><div align="center">380v</div></td><td><div align="center">净U宽</div></td><td><div align="center">600mm</div></td></tr><tr><td height="22"><div align="center">车?/div></td><td><div align="center">10-30m/?/div></td><td><div align="center">标重</div></td><td><div align="center">20-180?m2</div></td></tr><tr><td height="22"><div align="center">轨距</div></td><td><div align="center">850mm</div></td><td><div align="center">机重</div></td><td><div align="center">3700kg</div></td></tr><tr><td height="22"><div align="center">烘直径</div></td><td colspan="3"><div align="left">  800×750mm</div></td></tr><tr><td height="22"><div align="center">|笼直径</div></td><td colspan="3">  550×750mm</td></tr><tr><td height="22"><div align="center">外型寸</div></td><td colspan="3">  3100×1200×1550mm</td></tr></tbody></table><p> </p> </div> <div class="cp_txt" id="c3"> <div class="txt_name">相关产品</div> <ul class="cp_list"> <div> <li><a href="/product/zz/4.html" title="600型家庭造纸? target="_blank"><img border="0" alt="600型家庭造纸? src="/upfile/201812/2018121446786933.jpg"></a><p><a href="/product/zz/4.html" title="600型家庭造纸? target="_blank">600型家庭造纸?/a></p></li> <li><a href="/product/zz/5.html" title="787型家庭造纸? target="_blank"><img border="0" alt="787型家庭造纸? src="/upfile/201812/2018121448588497.jpg"></a><p><a href="/product/zz/5.html" title="787型家庭造纸? target="_blank">787型家庭造纸?/a></p></li> <li><a href="/product/zz/6.html" title="1092型环保造纸? target="_blank"><img border="0" alt="1092型环保造纸? src="/upfile/201812/2018121449040397.jpg"></a><p><a href="/product/zz/6.html" title="1092型环保造纸? target="_blank">1092型环保造纸?/a></p></li> <li><a href="/product/zz/7.html" title="1575型环保造纸? target="_blank"><img border="0" alt="1575型环保造纸? src="/upfile/201812/2018121449354645.jpg"></a><p><a href="/product/zz/7.html" title="1575型环保造纸? target="_blank">1575型环保造纸?/a></p></li> </div> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="xgxw" id="c4"> <div class="p16 ptitle pline">您可能对以下相关信息感兴?</div> <div class="tjnr"> <ul> <div class="c"></div></ul> <div class="clear"></div> </div><div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="c"></div> </div> <div class="footer"> <div class="f1"><img src="/theme/2018/images/f1.png" /></div> <div class="wrap"> <div class="fc"> <dl><dt><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></dt> <dd><a href="/product/zz/" title="造纸?>造纸?/a></dd> <dd><a href="/product/pt/" title="造纸机配套设?>造纸机配套设?/a></dd> <dd><a href="/product/ys/" title="印刷?>印刷?/a></dd> <dd><a href="/product/qz/" title="切纸?>切纸?/a></dd> </dl> <dl><dt><a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></dt> <dd><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></dd> <dd><a href="/news/jsjd/" title="技术解{?>技术解{?/a></dd> </dl> <dl><dt><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></dt> <dd><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></dd> <dd><a href="/qywh/" title="企业文化">企业文化</a></dd> <dd><a href="/qyxc/" title="企业相册">企业相册</a></dd> <dd><a href="/qyry/" title="企业荣誉">企业荣誉</a></dd> </dl> <dl><dt><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></dt> <dd><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></dd> <dd><a href="/plug/book.asp" title="在线留言">在线留言</a></dd> <dd><a href="/baidu_sitemaps.xml" title="|站地图">|站地图</a></dd> </dl> </div> <div class="foot4"><img src="/theme/2018/images/fwx.jpg" /></div> <div class="foot3"><img src="/theme/2018/images/ftel.png" /> <p>Copyright © 2018 造纸备网</p> <p>技术支持:巩义开启网l?备案P<a style="color:#ffffff;">豫ICP?88888888888?1</a></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <ul class="fdh"><li><a href="tel:18638132051">电话</a></li> <li><a href="sms:18638132051">短信</a></li> <li class="li" id="returntop" style="cursor:pointer;">q回剙</li></ul> <script type=text/javascript src="/theme/2018/jxwjs/gotop.js"></script> <a href="http://www.nhatkyholo.com/">_ձһƵ_ɫŷƬƵ߹ۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>